Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som gjøres for å sikre trafikkavviklingen gjennom Vestfold i sommer, på bakgrunn av at flere av omkjøringsveiene som skal erstatte E18, er i en slik forfatning at det vil skape trafikkaos

Datert: 12.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Flere av omkjøringsveiene som i sommer skal erstatte E18 i Vestfold, er i en slik forfatning at det vil skape trafikkaos. Det må settes i verk tiltak for å oppgradere/sikre veiene og ta høyde for de miljømessige konsekvensene. Beregninger tyder på at det vil koste 200 mill. kr å sikre tunnelene, i tillegg vil det påløpe store kostnader for å oppgradere veiene slik at man kan sikre en forsvarlig trafikkavvikling i sommer.

Hva vil statsråden nå gjøre for å sikre trafikkavviklingen gjennom Vestfold i sommer?


Les hele debatten