Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Om å avlaste E18 i nordre Vestfold ved å overføre trafikk fra privatbiler til kollektive transportmidler, for å forhindre kaos og køer ved avvikling av helge- og ferietrafikken

Datert: 12.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Situasjonen som har oppstått på E18 i nordre Vestfold krever strakstiltak for å forhindre kaos og køer ved avvikling av helge- og ferietrafikk i vår og sommer. Ved å overføre trafikk fra privatbiler til kollektive transportmidler kan trafikken på veistrekningen avlastes. Dersom tog- og busstilbudet gjennom Vestfold trappes opp og kapasiteten økes, vil antallet biler på veien kunne reduseres.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre køer og kaos, av hensyn til sikkerhet, effektivitet og miljø?


Les hele debatten