Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å styrke habiliteringstilbudet til barn, da det i en rapport fremgår at oppfølgingen svikter i tre av fire kommuner som det er ført tilsyn med

Datert: 03.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det fremgår av rapport 4/2007 fra Helsetilsynet at et landsomfattende tilsyn med habiliteringstjenesten for barn har avdekket betydelige mangler i tilbudet. Oppfølgingen svikter i tre av fire kommuner som det er ført tilsyn med, og mange foreldre må som følge av dette være koordinatorer i forhold til ulike hjelpetilbud. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten er ikke likeverdig i hele landet.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å styrke habiliteringstilbudet til barn?


Les hele debatten