Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å vurdere reglene for tilbakekall av meglerbrev når megler er illikvid på nytt, slik at de faglige kvalifikasjoner er de avgjørende

Datert: 02.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I ny lov om eiendomsmegling videreføres regler om at meglerbrev tilbakekalles når megler er illikvid. Da regelen ble innført var de fleste meglere enkeltpersonforetak og mindre AS. Nå er de aller fleste i stilling som ansatte og det forventes økning som følge av nye kvalifikasjonskrav. Meglere er provisjonsavlønnet og har en sårbar privatøkonomi ved nedgang i markedet.

Mener statsråden utviklingen gir grunn til å vurdere reglene for tilbakekall på nytt, slik at de faglige kvalifikasjoner er de avgjørende?


Les hele debatten