Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om å redegjøre for effektene av "Gjengprosjektet" i Oslo, Romerike, Follo og Asker og Bærum politidistrikt

Datert: 03.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Statsråden og representanter for regjeringspartiene har ved en rekke anledninger trukket frem det etablerte "Gjengprosjektet" i Oslo, Romerike, Follo og Asker og Bærum politidistrikt som et godt og vellykket prosjekt. Flere som arbeider i felten uttrykker imidlertid at innsatsen har bidratt til at representanter for f.eks. A- og B-gjengen nå samarbeider og at det ikke i nevneverdig grad virker forebyggende i forhold til nyrekruttering.

Kan statsråden mer konkret redegjøre for effektene av dette gjengprosjektet?


Les hele debatten