Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om å foreta seg noe slik at det omfattende trygdemisbruket i drosjenæringen i Oslo blir etterforsket og iretteført, da flere av sakene henlegges av Oslo-politiet pga. saksbehandlingskapasitet

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Gjennom et omfattende arbeid fra sosialkontor, trygdekontor, skatteetat og kommunerevisjon, er det avdekket et omfattende trygdemisbruk i drosjenæringen i Oslo. Nå viser det seg at flere av sakene henlegges av Oslo-politiet på grunn av "saksbehandlingskapasitet". Dette har en svært dårlig signaleffekt.

Mener statsråden dette er tilfredsstillende situasjon, og vil han foreta seg noe, f.eks. i revidert budsjett, slik at denne type alvorlige saker faktisk blir etterforsket og iretteført?


Les hele debatten