Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å følge opp forslaget om at mennesker med store bistandsbehov skulle få rett til hjelp i form av brukerstyrt personlig assistanse

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Samarbeidsregjeringen gikk i St.prp. nr. 1 (2005-2006) inn for at mennesker med store bistandsbehov skulle få rett til å få hjelpen i form av brukerstyrt personlig assistanse. I svar til representanten Bent Høie, datert 26. oktober 2005, uttalte statsråden at hun var tilfreds med forslaget fra Samarbeidsregjeringen, og at dette ville følges opp med et høringsnotat med det første. Det er 1 og 1/2 år siden.

Når har statsråden tenkt å gjøre noe?


Les hele debatten