Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvordan de regionale helseforetakene forvalter midler til helse- og rehabiliteringstiltak for sykemeldte, på bakgrunn av at flere virksomheter har ledige senger pga. begrensede avtaler med RHF-ene

Datert: 10.05.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 23.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I Budsjett-innst. S. nr. 6 (2006-2007) besluttet Stortinget å bevilge 604 mill. kr til helse- og rehabiliteringstiltak for sykemeldte. 374 mill. kr er overført til de regionale helseforetakene. Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland har etablert et nettverk av virksomheter innenfor dette området, som pr. uke 15 d.å. hadde 125 ledige senger pga. begrensede avtaler med RHF-ene.

Kan statsråden redegjøre for hvordan RHF-ene forvalter de tildelte midlene?


Les hele debatten