Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om hvilken praktisk konsekvens den aktive eierskapspolitikken har fått for Telenors beslutning om å fusjonere Opplysningen 1881 med Carrot Communications og Hydros salg av Hydro Polymers

Datert: 11.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): I den senere tid har det vært en god del offentlig oppmerksomhet omkring Telenors beslutning om å fusjonere Opplysningen 1881 med selskapet Carrot Communications, og omkring Hydros varslede salg eller børsnotering av Hydro Polymers. Regjeringen har i eierskapsmeldingen sagt at denne Regjeringens eierskapspolitikk er langt mer aktiv enn hva statens eierskapspolitikk har vært tidligere.

Hvilken praktisk konsekvens har denne langt mer aktive eierskapspolitikken, ifølge Regjeringen, fått i disse to konkrete sakene?


Les hele debatten