Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å forhindre stengning av fødeavdelinger med færre enn det anbefalte antall fødsler pr. år, i påvente av den varslede gjennomgangen av fødselsomsorgen

Datert: 16.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Flere steder i landet er folk bekymret for om de får den hjelpen de trenger når de skal føde. Samtidig ser vi at flere fødeavdelinger skal stenges for sommeren. Det er anbefalt at fødeavdelinger bør ha 400-500 fødsler pr. år for å sikre kompetanse og trening.

Vil statsråden forhindre stengning av fødeavdelinger med færre enn det anbefalte antall fødsler, i påvente av den varslede gjennomgangen av fødselsomsorgen, slik at disse fødeavdelingenes kompetanse og videre eksistens vurderes bl.a. ut fra reelt antall fødsler?


Les hele debatten