Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Om å få på plass effektive tiltak mot kjønnslemlestelse, med bakgrunn i at Sosial- og helsedirektoratet fraråder bruk av obligatorisk helsekontroll fordi det kan stigmatisere deler av innvandrerbefolkningen

Datert: 21.02.2007
Besvart: 21.02.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP):


Les hele debatten