Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om å ta ansvar og rydde opp i det forhold at etter- og videreutdanningsmidlene ikke når fram til lærerne, da kompetanseutvikling er selve grunnlaget for Kunnskapsløftet

Datert: 07.03.2007
Besvart: 07.03.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V):


Les hele debatten