Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Om at kulturbyråkratiet lukkes mer og mer, og hvorfor statsråden ikke ønsker den åpne debatten og den åpne tilgangen til informasjon på kulturfeltet

Datert: 28.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V):


Les hele debatten