Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om mangel på sikkerhet i norske fengsler og hvorvidt det er viktig å få flere ut av fengslene for å fjerne soningskøene, på bekostning av sikkerheten til den norske befolkningen

Datert: 28.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP):


Les hele debatten