Muntlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til landbruks- og matministeren

Om å bekrefta at det er eit sentralt mål for jordbruksoppgjeret i år at inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper skal reduserast og at dei viktige velferdsordningane skal forbetrast

Datert: 18.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF):


Les hele debatten