Muntlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til statsministeren

Om at påstanden om at man fortsetter å jobbe med løftet om å innføre et industrikraftregime står i grell kontrast til revidert nasjonalbudsjett, hvor man erkjenner at det er vanskelig å få til innenfor EØS-avtalen

Datert: 23.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H):


Les hele debatten