Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hva Regjeringen gjør for å sikre eldreomsorgstjenester, når man ikke lenger styrker kommuneøkonomien

Datert: 30.05.2007
Besvart: 30.05.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten