Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt Statkrafts arbeid med thorium til energiformål er i tråd med Regjeringens styringssignal

Datert: 30.05.2007
Besvart: 30.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP):


Les hele debatten