Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å hindre at pasientene blir skadelidende etter at prosjektet med nytt distriktspsykiatrisk senter ved sykehuset i Halden stoppet opp pga. et midlertidig fredningsvedtak

Datert: 02.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Gjennom lengre tid har Sykehuset Østfold gjennomført betydelige investeringer i et nytt Distriktspsykiatrisk Senter ved sykehuset i Halden og det nye tilbudet skulle nå ha vært åpnet og tatt i bruk. Fordi Riksantikvaren i sommer plutselig fattet et midlertidig fredningsvedtak har hele prosjektet nå stoppet opp. Som en følge av dette er et nytt og svært viktig tilbud til trengende pasienter utsatt på ubestemt tid.

Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at pasientene blir skadelidende?


Les hele debatten