Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta beslutning om at medikamentell abort kun skal foregå i sykehus, når vi kjenner til en rekke skadevirkninger for kvinner som tar hjemmeabort

Datert: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Undersøkelser og forskning viser at en rekke kvinner som har tatt abort sliter med angst, et stort antall bruker sterke rusmidler. Forsker Anne Nordal Broen sier at det er vanskeligere for kvinner som har tatt provosert abort, å snakke med andre. Mange kvinner som tar hjemmeabort gjør dette alene og uten andres vitende.

Når vi kjenner til en rekke skadevirkninger for kvinner, vil da statsråden ta beslutning om at medikamentell abort kun skal foregå i sykehus, og etter omfattende informasjon og rådgiving?


Les hele debatten