Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om etablering av Sea King-beredskap eller en tilsvarende sivil helikoptertjeneste på Rygge

Datert: 15.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av justisminister Anne Holt

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Stortinget ga 1. juni 1995 enstemmig tilsliutning til Innstilling S. nr. 156 (1994-95) om at Regjeringen etablerer en fullverdig redningshelikoptertjeneste for Oslofjorden og Skagerak. I spørretimen 14. februar 1996 bekreftet statsråden en midlertidig utplassering av et redningshelikopter på Rygge i løpet av 1996.

Kan statsråden bekrefte etableringen av Sea King-beredskap eller en tilsvarende sivil helikoptertjeneste på Rygge i år?"


Les hele debatten