Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å sikre en mer forutsigbar tolketjeneste i Troms og Finnmark

Datert: 04.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I "Nasjonal standard for tolketjenesten" hos NAV står det at "hjelpemiddelsentralen skal ha tilgjengelig tolketjeneste og ha hensiktsmessige rutiner som gir brukerne av tolk en enhetlig og forutsigbar tjeneste uavhengig av geografi". I Finnmark har tolkestillingen stått ubesatt de siste årene og ansvaret har vært tillagt tolketjenesten i Troms. I løpet av høsten slutter alle de fast ansatte tolkene i Troms.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en mer forutsigbar tolketjeneste i Finnmark og Troms?


Les hele debatten