Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å bytte ut godt brukte hjulgående kjøretøy i Afghanistan for å øke sikkerheten for soldatene

Datert: 05.10.2007
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 24.10.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Norge gjør en kjempeinnsats i Afghanistan, noe våre soldater fortjener en stor ros for. Derimot er jeg noe bekymret for standarden på utstyret som f.eks. hjulgående kjøretøyer. Mange av disse har en svært høy kilometerstand og bærer preg av at de er godt brukt selv om vedlikeholdet er meget godt.

Ser statsråden noen mulighet for å bytte ut disse i nær fremtid, noe som vil øke sikkerheten for soldater?


Les hele debatten