Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Om å orientere Stortinget før underskriving av en assosieringsavtale med Schengen-landa

Datert: 21.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av justisminister Anne Holt

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Ifølge nyhetsmeldinger kom Regjeringen 17. oktober 1996 til enighet med Schengen-landa om innholdet i en assosieringsavtale, som den ønsker å underskrive 19. desember. Av Stortingets langtidsplan for høsten går det ikke fram at statsråden har bedt om å få redegjøre for saken. Avtalen vil være en av de mest vidtrekkende internasjonale avtalene i Norges historie.

Vil justisministeren underskrive avtalen uten å orientere Stortinget i forkant?"


Les hele debatten