Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at tallet på døde i Forsvarets tjeneste i perioden 1990-2004 er høyt, og hvordan Forsvaret vil arbeide for at man unngår disse tragiske hendelsene

Datert: 01.10.2007
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 24.10.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er blitt utarbeidet en rapport av Forsvarets sanitet som viser hvor mange som døde i Forsvarets tjeneste i perioden 1990-2004. Tallet er høyt.

Hvordan vil Forsvaret arbeide for at man unngår disse tragiske hendelsene?


Les hele debatten