Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om å snarest ta opp spørsmålet om fullt momsfritak for frivillig sektor, da dette ligger utenfor Kulturmomsutvalgets mandat å vurdere

Datert: 16.10.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 24.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Kulturmomsutvalget legger i høst fram forslag til endringer i merverdiavgiftsloven for frivillig sektor. Regjeringen henviser stadig til utvalgets arbeid, og vil ikke ta stilling til spørsmålet om fullt momsfritak for frivillig sektor før rapporten foreligger, til tross for at dette ligger utenfor utvalgets mandat å vurdere. Mange frivillige organisasjoner har forventninger til at Regjeringen tar stilling i saken.

Vil statsråden snarest ta opp til behandling spørsmålet om fullt momsfritak for frivillige organisasjoner?


Les hele debatten