Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om det fremtidige pensjonssystemet, og hvorvidt næringslivet og bedriftene nok en gang kommer til å få en stor og uventet tilleggsregning fra den rød-grønne regjeringen

Datert: 17.10.2007
Besvart: 17.10.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I forrige uke var statsministeren gjestetaler hos Fellesforbundet. Han snakket om pensjon. Han framstilte der hele pensjonsreformen som et produkt av et godt samarbeid mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen og sa bl.a.:

"Vi har betalt litt "forsikringspremie" til de borgerlige partiene."

Noen vil kanskje si at dette var en smule arrogant. Jeg vil ta det i beste mening og si at jeg forstår at statsministeren har et behov for å fortelle Fellesforbundet - ved å bruke noen enkle retoriske knep - at de er en del av og har et eierskap til denne reformen.

Jeg vil på Kristelig Folkepartis vegne understreke at vi står ved hvert ord i pensjonsforliket som vi har inngått her i Stortinget. Vi er enig i at en framtidig allmenn tidligpensjonsordning i folketrygden skal bygge på AFP. Vi er enig i at slitere i arbeidslivet skal få mulighet til å gå av på en verdig måte gjennom et AFP-tillegg fra fylte 62 år, og at verdien av statens samlede innsats i denne AFP-ordningen skal videreføres i en ny ordning.

Vi er i like stor grad enig i hovedhensikten med pensjonsreformen: å stimulere til arbeidsdeltakelse. Det er veldig fornuftige prinsipper både at det skal bli mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen, og at det å stå i arbeid skal gi høyere pensjonsrettigheter i framtiden.

Pensjonseksperten Knut Røed har konkludert med at det er mulig å beholde stimulansen til arbeid i en ordning som tilfredsstiller Fellesforbundets krav, men at det vil bli kostnadskrevende for enten staten eller arbeidsgiverne. Statsministeren er godt kjent med at avtalepartene i Stortinget er enige om at rammen for de offentlige utgiftene i det framtidige pensjonssystemet er gitt gjennom forliket. Jeg har med interesse merket meg at statsministeren i sin tale for en uke siden erklærte krig mot arbeidsgiverne. Da blir mitt spørsmål til statsministeren: Ligger det i kjølvannet av disse erklæringene nå an til at næringslivet og bedriftene nok en gang kommer til å få en stor og uventet tilleggsregning fra den rød-grønne regjeringen?


Les hele debatten