Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om å finne løsninger til alternativ finansiering av infrastrukturen, med bakgrunn i etterslepet på investering på både jernbane og vei i budsjettet

Datert: 17.10.2007
Besvart: 17.10.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Statsministeren er stolt, men ikke fornøyd. Det gjenspeiler seg kanskje ikke i Arbeiderpartiets representanter i Stortinget lenger. Jeg registrerte i går i et oppslag i Nationen at representanten Steinar Gullvåg bl.a. var "Møkk lei av å bryte valgløfter". Han var direkte lei av å forsvare Regjeringens brutte valgløfter i Vestfold. Jeg skal også komme tilbake til at representanter i transportkomiteen på Stortinget ikke er særlig fornøyd.

Men på ett felt har statsministeren gitt uttrykk for at han både er stolt og fornøyd, og det er på Regjeringens innsats på infrastruktur. Da vet vi at …

Vi vet at Regjeringen har avvist prosjektfinansiering som løsning for å få til større utbygging. Vi vet at statsministeren nærmest humoristisk i denne sal har sagt at prosjektfinansiering er det samme som å finansiere et prosjekt, og at Regjeringen derfor har prosjektfinansiering. Regjeringen har avvist all alternativ finansiering som er foreslått av Fremskrittspartiet, bl.a. prosjektfinansiering, korridorfinansiering og fondsløsninger, der vi kan sette av 300 milliarder kr til et infrastrukturfond for å få en forutsigbar finansiering av vår infrastruktur. På tross av alt dette øker altså Regjeringen etterslepet på investering både på jernbane og vei i budsjettet for 2008. Det står i proposisjonen at Regjeringen gjør det.

Da er mitt enkle spørsmål: Er statsministeren nå i tenkeboksen med hensyn til at det kanskje kan finnes andre løsninger, at Fremskrittspartiet kanskje har noen løsninger som det er verdt å tenke på når det gjelder å få vår infrastruktur opp på et godkjent nivå? Vi ser jo eksempelvis at bare 5 pst. av våre stamveier har godkjent standard.


Les hele debatten