Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til miljøvern- og utviklingsministeren

Om at åpningen av et nytt Distriktspsykiatrisk Senter i Halden er utsatt på ubestemt tid pga. et midlertidig fredningsvedtak, og hvorvidt Riksantikvaren har stått for en forsvarlig saksbehandling

Datert: 18.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Det er investert omlag 80 mill. kr i et nytt Distriktspsykiatrisk Senter i Halden som nå skulle ha vært tatt i bruk. Åpningen er utsatt på ubestemt tid fordi Riksantikvaren i sommer plutselig fattet et midlertidig fredningsvedtak. Dette vedtaket er nå anket til Miljøverndepartementet og ligger til avgjørelse hos statsråden.

Synes statsråden at Riksantikvaren har stått for en forsvarlig saksbehandling når deres handlemåte kan føre til at en svært sårbar pasientgruppe ikke får et tilbud?


Les hele debatten