Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om å styrke rettssikkerheten der små barn dør plutselig, med henvisning til at en rekke forslag fra barnedødsårsaksprosjektet har ligget til vurdering i lang tid

Datert: 18.10.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 24.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det har i lang tid vært arbeidet med å styrke rettssikkerheten der små barn dør plutselig. Barnedødsårsaksprosjektet har kommet med en lang rekke anbefalinger for å forbedre rutiner ved plutselig død i sped- og småbarnsalder. Dette er blant annet viktig for å gi foresatte god informasjon og ikke minst for å ivareta barnas rettssikkerhet. Forslagene har nå ligget til vurdering i svært lang tid.

Når vil Regjeringen konkludere og dermed sikre barna på en bedre måte enn i dag?


Les hele debatten