Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er akseptabelt at en kvinne som lider av overvekt må vente så lenge som ett år før utredning i spesialisthelsetjenesten

Datert: 18.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Adresseavisen kan vi 17. oktober 2007 lese om ei 36 år gammel dame fra Kristiansund som lider av overvekt og har et stort behov for å få hjelp i spesialisthelsetjenesten. Jenta som står frem i avisen har en BMI på hele 43, og burde dermed oppfylle kravet om å få rett til nødvendig helsehjelp. Det har blitt antydet at ventetiden vil kunne bli så lang som ett år før utredning i spesialisthelsetjenesten.

Mener statsråden at dette er akseptabelt?


Les hele debatten