Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om hvorvidt ordinær ligningsbehandling er tilstrekkelig bakgrunn for offentliggjøring av personer som er ilagt tilleggsskatt ved ligningen

Datert: 18.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Ifølge Dagens Næringsliv 25. august stiller statsråden seg positiv til lovendring som tillater offentliggjøring av navn på personer som er ilagt 60 pst. tilleggsskatt ved ligningen.

Mener statsråden at ordinær ligningsbehandling er tilstrekkelig bakgrunn for slik offentliggjøring av flere tusen skattytere i året og hvor langt er statsråden kommet i sitt arbeid med dette?


Les hele debatten