Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Om å offentliggjøre årsmeldinga for første driftsår i Schengen-samarbeidet

Datert: 21.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av justisminister Anne Holt

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Justisdepartementet avviste på forespørsel i forrige uke å offentliggjøre årsmeldinga for første driftsår i Schengen-samarbeidet. Avslaget føyer seg inn i ei rekke lignende avgjørelser vedrørende dokumenter om Schengen-samarbeidet.

Mener justisministeren det er heldig å utøve et så sterkt hemmelighold at offentligheten for eksempel ikke bør få kjennskap til hva Schengen-samarbeidet gjennomførte i 1995?"


Les hele debatten