Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre at nye kjøre- og hviletidsbestemmelser tar hensyn til særnorske forhold i transportnæringen

Datert: 04.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Før Stortinget har behandlet og vedtatt endring av vegtrafikkloven er det utarbeidet forskrifter til nye bestemmelser om kjøre- og hviletid. Forskriftene skal gjelde fra 1. august 2007 for alle som kjører godstransport med lastebil med totalvekt over 3,5 tonn. I tillegg til stor iver etter å drive EU-tilpasning har norske myndigheter også skjerpet forskriftene med særnorske tiltak.

Hvordan vil statsråden sikre at nye kjøre- og hviletidsbestemmelser på en god måte tar hensyn til særnorske forhold i transportnæringen?


Les hele debatten