Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Om EU-kommisjonens grønnbok om transportpolitikken i større byer, og hva statsråden kan gjøre for at det kan bli en bred debatt om de problemstillinger som reises også i Norge

Datert: 10.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): EU-kommisjonen la den 25. september i år fram en grønnbok om transportpolitikken i byene som omhandler ulike sider ved de økende trafikkproblemene i større byer, som framkommelighet, miljøproblemene, sikkerhet og finansiering. Grønnboken er ute på høring fram til 15. mars 2008. Kommisjonen vil deretter fremme konkrete forslag som også kan ha EØS-relevans.

Hva vil statsråden gjøre for at det kan bli en bred debatt om de problemstillinger som reises også i Norge som grunnlag for norske innspill?


Les hele debatten