Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at midlertidige løsninger under høydeutbedring i Haukelitunnelen og Røldalstunnelen blir forbedret og fremdriften forsert

Datert: 18.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjenstående arbeid med høydeutbedring i Haukelitunnelen og Røldalstunnelen medfører store problemer for transportnæringen og for næringslivet. Periodevis stengning, dårlige omkjøringsløsninger og mangelfull informasjon gir store forsinkelser, redusert sikkerhet samt konsekvenser mht. kjøre- og hviletidsbestemmelser. Dette prosjektet fremstår fortsatt som et skandaleprosjekt.

Vil statsråden straks sørge for at midlertidige løsninger blir forbedret og fremdriften forsert i samarbeid med berørte parter?


Les hele debatten