Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt statsråden synes det er greit å være medeier i SAS Braathens, som nylig ble dømt for industrispionasje mot Norwegian, i lys av det som står i eierskapsmeldingen om etikk og moral

Datert: 24.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Staten er en meget stor eier i svært mange norske selskaper. Det er et eierskap som forvaltes av Regjeringen og statsråden på vegne av det norske folk.

Som nevnt tidligere ble eierskapsmeldingen behandlet i vår. Regjeringen og for så vidt Stortinget fokuserte bl.a. på selskapenes etikk og moral. Det er mulig vi burde fokusert mer på Regjeringens etikk og moral i utøvelsen av eierskapet.

Men et av de selskapene som ble behandlet den gangen var flyselskapet SAS Braathens. Nylig ble SAS Braathens dømt for industrispionasje mot sin eneste konkurrent i Norge på innenriksflygninger, nemlig Norwegian. Dette gjør SAS Braathens for sikre seg fordeler, og for å prøve å få tilbake til det monopolet SAS hadde tidligere. Da SAS var enerådende på flygning i Norge var det skyhøye billettpriser og et dårlig flytilbud, og de hadde monopol på det de drev med.

I lys av det som står i eierskapsmeldingen om etikk og moral - synes statsråden det er greit å være medeier i et selskap som er dømt for industrispionasje?


Les hele debatten