Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å se på regelverket for elavgift til næringsparker, på bakgrunn av at Toll- og avgiftsdirektoratets definisjoner har gitt blant andre Kongsberg Næringspark betydelige etterregninger

Datert: 31.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Toll- og avgiftsdirektoratets definisjon av næringsparker har gitt blant andre Kongsberg Næringspark betydelige etterregninger på el-avgift. Holdningene til disse spørsmål hindrer utviklingen av moderne parker med integrert el-forsyning og dermed effektiviseringsgevinster. Den forrige finansministeren bad høsten 2005 direktoratet om å se på regelverket for å oppnå mer formålsrettede definisjoner, men intet har skjedd.

Er statsråden enig med sin forgjenger i at saken bør følges opp av direktoratet, og i så fall når?


Les hele debatten