Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for at forslag om endringer i regnskapsforskriften sikrer konkurranse på like vilkår, da kommunale og fylkeskommunale foretak ikke skal ha plikt til å føre regnskap etter regnskapsloven

Datert: 31.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen har på høring forslag til endringer i regnskapsforskriften som medfører at kommunale og fylkeskommunale foretak ikke skal ha plikt til å føre regnskap etter regnskapslovens bestemmelser. Handel- og Sevicenæringens Hovedorganisasjon mener i høringsbrev av 19. oktober at dette vil kunne gi slike virksomheter et konkurransefortrinn på områder hvor de leverer tjenester i konkurranse med private, og at det kan føre til kryssubsidiering.

Vil Regjeringen sørge for at forslaget sikrer konkurranse på like vilkår?


Les hele debatten