Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om når det er aktuelt å sette i gang utbygging av E18 mellom Arendal og Tvedestrand for å redusere trafikkdøden

Datert: 31.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): E18 mellom Tvedestrand og Arendal utgjør en svært trafikkfarlig strekning. Behovet for ny 4-felts motorvei på denne strekningen er nå helt prekær og utbyggingen bør starte raskest mulig. Altfor mange mennesker omkommer årlig helt meningsløst i trafikken på Sørlandet pga. elendig veistandard i landsdelen. Antall trafikkdrepte på Sørlandet er både unødvendig, tragisk og skandaløst.

Kan statsråden svare på når det er aktuelt å sette igang utbygging av E18 mellom Arendal og Tvedestrand for å redusere trafikkdøden?


Les hele debatten