Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om et utilstrekkelig ortopeditilbud for befolkningen i Øst-Finnmark etter at all helgebemannet ortopedi er overført fra Kirkenes sykehus til Hammerfest og Tromsø

Datert: 07.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Til tross fra gjentatte lovnader fra statsråden knyttet til å opprettholde ortopedi ved Kirkenes Sykehus, er situasjonen blitt at all helgebemannet ortopedi er overført til Hammerfest og Tromsø. Dette medfører et svekket faglig kompetansemiljø ved sykehuset, og et utilstrekkelig tilbud for befolkningen i Øst-Finnmark. For å få et godt resultat innen ortopediske inngrep er man avhengig av kort responstid.

Hva vil statsråden gjøre for å likebehandle befolkningen i Finnmark med resten av landet?


Les hele debatten