Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om at politiet får en nedgang i driftsmidler på 120 mill. kr med Regjeringens forslag til budsjett, med de konsekvenser dette får for politiet i Oslo og distriktene

Datert: 07.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Siden framleggelsen av statsbudsjettet har justisministeren benyttet enhver anledning til å skryte av politibudsjettet. Mot bedre vitende har statsråden gang på gang vist til at Politiets Fellesforbund skal være meget fornøyd. Sannheten er at politiets største fagforening sendte ut to pressemeldinger da budsjettet kom. Den siste har statsråden, forståelig nok, forsøkt å tie i hjel, for der redegjøres det for at det mangler om lag 120 mill. kr i 2008 på å videreføre årets driftsnivå. Ja, alle som kan lese budsjetter, har oppdaget at i politiets driftsbudsjett - etter at man har kledd av ulike øremerkinger - er det faktisk mindre igjen til lønn i 2008 enn i år. En realnedgang på vel 100 mill. kr er svært alvorlig, noe som ble bekreftet i et møte med Oslos politimester i går, som opplyser at han til neste år må holde over 100 stillinger ubesatte.

Justisministeren feilinformerer folk, og problemene er i ferd med å tårne seg opp i Politi-Norge. "Ikke regn med hjelp i natt - politiet sover" hadde Nordlys på førstesiden for kort tid siden. Kioskeier sperret inne. Bevæpnet tyv. Politiet måtte kjøre 140 km. Trafikkoffer ble liggende i veien i nesten to timer før politiet kom. Listen over utilfredsstillende forhold kunne ha vært gjort lang. Poenget er at det er ikke lenger noen selvfølge at folk skal få hjelp hos politiet når de trenger det. Nye arbeidstidsbestemmelser fra denne sommeren presser budsjettene ytterligere. Vaktsamarbeidsområdene blir større, utrykningstiden lenger. Politiet advarer nå selv mot at utrykningsterskelen er blitt altfor høy. Vi må være forberedt på et rasende publikum når utrykningstiden kryper opp mot halvannen time, uttaler politiet i Rogaland.

Det glansbildet Storberget har prøvd å tegne, kjenner politiet seg nå ikke igjen i. Så hvordan vil justisministeren forklare at et regnestykke Politiets Fellesforbund har foretatt, viser at politiet med Regjeringens forslag til budsjett for neste år, får en nedgang i driftsmidler på 120 mill. kr, med de konsekvensene dette får for politiet i Oslo og distriktene?


Les hele debatten