Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om at Midt-Norge styrer mot en kraftkrise og det haster med løsninger, og hvorvidt man vil kreve at det skal være CO¨2-rensing for nye gasskraftverk fra dag 1

Datert: 31.10.2007
Besvart: 21.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Til Trønder-Avisa 17. januar 2006 sa daværende energiminister Enoksen at Midt-Norge styrer mot en alvorlig kraftkrise, og at det hastet med løsninger. Tilsvarende erkjennelse kom fra statsråden i Romsdals Budstikke 27. oktober i år. Den rød-grønne regjeringen har styrt i over to år. Regjeringen har ikke initiert noen nye konkrete tiltak som har gitt nye kraftinvesteringer i Midt-Norge utover mobile gasskraftverk.

Vil man for nye gasskraftverk i regionen kreve at det skal være installert CO2-rensing fra dag 1?


Les hele debatten