Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Om Offentlig Privat Samarbeid på store veiprosjekt, og hvorvidt en vil legge opp til at OPS-prosjekter igjen blir et virkemiddel for å få gjennomført store samferdselsprosjekt her i landet

Datert: 07.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Bondevik II-regjeringen åpnet opp for realisering av store veiprosjekt på en ny måte. Det ble OPS-finansiering eller såkalt Offentlig Privat Samarbeid på tre større veiprosjekt. Dette innbærer at utbyggeren får ansvaret for å bygge veien og samtidig ansvaret for drift og vedlikehold i 25 år. Etter Høyres mening har alle de tre prosjektene, E39 Klett-Bårdshaug, E39 Lyngdal-Flekkefjord og E18 Grimstad-Kristiansand, vært vellykkete eksempler på Offentlig Privat Samarbeid.

Da den rød-grønne regjeringen overtok, ble OPS lagt i en skuff. Ordningen skulle evalueres, og det nye trylleordet var prosjektfinansiering, som også representanten Sahl var inne på. Regjeringspartienes representanter var svært entusiastiske i sin omtale av prosjektfinansiering, som skulle gi raskere framdrift og mer effektivitet. Overraskelsen var derfor stor da Regjeringen selv i Gul bok i fjor, side 102, punkterte sin egen Soria Moria-formulering ved å si:

"Regjeringen finner at investeringer i veg og jernbane fortsatt bør bevilges etter gjeldende budsjetteringsprinsipper, og at det således ikke etableres en ordning med lånefinansiering."

På samme side skriver Regjeringen:

"Når det gjelder OPS-modellen, er det ikke aktuelt å fremme forslag om ytterligere bruk av denne ordningen før igangsatte prosjekter er evaluert."

Nå foreligger evalueringen, og den er svært positiv. Evalueringen peker på at byggetiden blir kraftig redusert, at ressursene blir mer effektivt utnyttet, og at brukere og utbyggere er svært godt fornøyde. Med dette bakteppet blir spørsmålet til statsråden enkelt: Vil Regjeringen legge opp til at OPS-prosjekter igjen blir et virkemiddel for å få gjennomført store samferdselsprosjekt her i landet?


Les hele debatten