Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kulturministeren

Om økonomisk støtte til sikring av Arne Bendiksens samling av originale masterband, donert Nasjonalbiblioteket. (Trukket tilbake)

Datert: 05.11.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Arne Bendiksen har gitt heile samlinga si av orginale masterband til Nasjonalbiblioteket. Dette er den største samlinga som eksisterar av norske musikkutgjevingar, og er av stor kulturell verdi. Bendiksen har søkt om støtte til dekning av utgifter til temporær sikringskopiering, forsking og registrering av alle som har rettar knytta til opptaka. Dette har historisk verdi, og er naudsynt for å kunne utgi opptaka på nytt.

Vil departementet gi økonomisk støtte til dette?"


Les hele debatten