Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om konkrete tiltak for å øke kvaliteten på eldreomsorgen og bidra til at vi får flere leger til å jobbe på sykehjem

Datert: 14.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg har lyst til å gå tilbake til innledningsspørsmålet fra Dagfinn Høybråten, og jeg har lyst til å si til statsministeren: Jeg følte meg ikke beroliget av det svaret statsministeren gav på spørsmålet om hans partifeller i Stortinget nå sitter med fullmakter som gjør at de nå kan gjøre det som Regjeringen nektet dem å gjøre i vår, nemlig å skape grunnlag for et forlik som gjør at man både kan bygge ut eldreomsorgen og øke kvaliteten i eldreomsorgen, for begge deler trengs å gjøres nå.

Vi har altså situasjoner som dem vi har sett på tv, f.eks. hvor 89 år gamle Kari bor på et lager på Skavangertun sykehjem i Kongsberg. Jeg mener - og jeg er helt sikker på at statsministeren er enig at vi ikke skal ha en eldreomsorg hvor eldre blir behandlet som lagervare, men vi skal ha en eldreomsorg som er preget av respekt og kunnskap. Da er det viktig å si at kunnskap er et av nøkkelordene for å få til et forlik fremover.

I dag bruker vi ca. 30 pst. mer på sykehus i Norge enn det nabolandet vårt gjør, og det er ikke mulig å måle mer kvalitet. Men forskerne sier at noen av grunnene til forskjellen er at vi har en dårligere utbygd kvalitetsmessig og mindre omfangsrik eldreomsorg, særlig på heldøgns pleie og omsorg, altså sykehjemslignende plasser, og vi har dårligere kvalitet og mindre legedekning på dem.

Da er min utfordring til statsministeren: Har han konkrete tiltak som vil bidra til at vi får flere leger til å jobbe på sykehjem, til å øke kvaliteten blant dem som jobber der, og til å sørge for at vi ikke plasserer eldre som kunne vært på et sykehjem, på et sykehus fordi vi har mangler i eldreomsorgen?


Les hele debatten