Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvorvidt Regjeringa har noen politikk på personvernområdet mens vi venter på Personvernkommisjonen, med henvisning til Avinors planer om kroppsskanning på flyplasser

Datert: 14.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jeg vil gjerne spørre om Regjeringas holdning til personvern.

Etter Venstres initiativ ble det opprettet en personvernkommisjon. Mens vi venter på den, skjer det utrolig mye på området, spesielt når det gjelder sikkerhet og personvern. Mye av dette oppfattes fra Venstres side å være drevet først og fremst av ny teknologi og ønsket om å ta den i bruk, ikke nødvendigvis nytten av den. Sist uke ble vi presentert for Avinors planer om kroppsskanning på flyplasser. Nå skal vi kles nakne før vi går om bord. Noen av oss har ikke Avinor øverst på ønskelista når det skal gjøres.

Spørsmålet i denne saken er først og fremst: Har Regjeringa noen politikk mens vi venter på personvernkommisjonen på området personvern? Og kan vi få noe klart signal fra statsministeren om det er ok til enhver tid å ønske å ta i bruk ny teknologi, sjøl om vi i Avinors tilfelle vet at det ikke fører til økt sikkerhet, men til fire sekunder raskere gjennomgang? Er det en kritisk sans i Regjeringa, der man ønsker å sette noen grenser når personvernet blir truet i forhold til hva vi skal bli utsatt for av ny teknologi? Eller bare venter Regjeringa på den Venstre-initierte kommisjonen?


Les hele debatten