Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å sikre at gjennomføring av regnskapskontroll i bedrifter ikke utarter til en offentlig gapestokk, med henvisning til at politistyrker og skatteetaten aksjonerte mot et firma med pressen på slep

Datert: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Med pressen på slep aksjonerte store politistyrker og skattetaten for kort tid siden mot et navngitt entreprenørfirma i Oslo-området for deretter å sikte bedriften for omfattende lovbrudd. Ifølge Aftenposten 9. november tyder mye på at de siktede ikke har gjort noe galt og skatteetaten har også frafalt sikringen av kravet fullstendig.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at gjennomføring av nødvendig bokettersyn og regnskapskontroll i norske bedrifter ikke utarter til en offentlig gapestokk med full pressedekning?


Les hele debatten