Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det vil bli gitt økonomiske midler til Kongsvinger festning, som sliter med etterslep på vedlikeholdet

Datert: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kongsvinger festning sliter med et etterslep på vedlikeholdet. Statsråden har vært på besøk men uten direkte å love penger, ble det signalisert at man skulle se positivt på saken samt se på forlegningsbygget som også må rehabiliteres.

Hvor langt i prosessen har man kommet, og vil det bli gitt økonomiske midler til Kongsvinger festning?


Les hele debatten