Muntlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å gi papirløse innvandrere en reell sjanse til opphold, ved å legge vekt på botid i landet, språkkunnskaper og arbeidsinnsats, fremfor å sende dem ut uten hensyn til hvem de er

Datert: 28.11.2007
Besvart: 28.11.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I det siste har Aftenposten hatt en rekke artikler som har tatt opp spørsmål knyttet til våre papirløse innvandrere. Det er mellom 5 000 og 10 000 mennesker som lever i Norge uten oppholdstillatelse og uten rettigheter til helsetjenester og rettsvern. Mange av disse har vært her i mange år. De lever i skjul i frykt for å bli oppdaget. Aftenposten har fortalt om mennesker som arbeider under slavelignende forhold.

Kristelig Folkeparti ønsker at disse menneskene skal få en verdig behandling. Det handler om en ny underklasse med rettsløse mennesker i vårt samfunn. Våre papirløse innvandrere kan ha fått avslag på sin asylsøknad for mange år siden, de kan være såkalte ureturnerbare, fordi situasjonen i hjemlandet er uholdbar, og de kan være kommet hit som ofre for menneskehandel. Det er en sammensatt gruppe, og vi har ingen oversikt. Felles for dem er at de har en vanskelig livssituasjon.

Kristelig Folkeparti vil ikke gi et amnesti der en automatisk får rett til opphold. Noen kan ha feil motiver for å være i landet og vi ønsker ikke at de som begår kriminelle handlinger, skal få bli. Men Kristelig Folkeparti vil behandle disse individuelt og gi menneskene en ny vurdering der vi har senket terskelen for opphold på humanitært grunnlag. Det må være mulig å legge vekt på botid i landet, språkkunnskaper og arbeidsinnsats. I gårsdagens Aftenposten svarer statsråden at han har følgende løsning:

"Send dem ut!"

Dette blir etter min vurdering altfor enkelt og helt umulig å gjennomføre.

Mitt spørsmål til statsråden blir: Hvorfor vil han at alle skal sendes ut uten hensyn til hvem de er, hvor lenge de har vært her, hvor mye de har bidratt til det norske samfunn eller hvor vanskelig det har vært for dem å reise hjem? Altså: Hvorfor vil han ikke gi dem en reell sjanse?


Les hele debatten